REGULAMIN

Regulamin Obiektu Hotelowo – Bankietowego „DOLINA BUGU” w Kodniu

I. Zasady wynajmu

 1. Dobę hotelową rozpoczynamy o godz. 14.00, kończymy o godz. 10.30. Zmiana godzin doby hotelowej możliwa jest wyłącznie w uzgodnieniu z pracownikami recepcji.
 2. Każda osoba mieszkająca w Obiekcie Hotelowym zostaje zameldowana w książce meldunkowej obiektu Dolina Bugu.
 3. Dokumentem upoważniającym do korzystania z usług w naszym Obiekcie Hotelowym jest dowód wpłaty potwierdzający zapłatę zaliczki na rachunek bankowy oraz potwierdzenie rezerwacji.
 4. Uregulowanie całkowitego kosztu pobytu (gotówką) winno nastąpić najpóźniej W drugim dniu przyjazdu.
 5. Przekazanie i oddanie domku następuje w obecności personelu.
 6. Ilość osób zakwaterowanych w pokojach nie może przekraczać ilości osób zameldowanych i mających opłacony pobyt. W przypadku stwierdzenia przebywania w domku osób nieuprawnionych, koszt ich pobytu ponosi osoba zameldowana.
 7. Pobyt dzieci do dwóch lat za darmo, powyżej dwóch lat opłata jak za osobę dorosłą.
 8. Wymiana ręczników raz na tydzień, a pościeli raz na dwa tygodnie lub na żądanie klienta.

Sprzątanie domków raz na tydzień lub na żądanie klienta.

II. Zasady korzystania z obiektu

 1. Goście korzystający z usług Obiektu Hotelowego zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb właścicieli i pracowników.
 2. Wszelkie usterki zauważone w trakcie użytkowania domku prosimy zgłaszać na bieżąco właścicielom lub pracownikom recepcji. Usterki będą na bieżąco usuwane przez konserwatora.
 3. Za uszkodzone lub zagubione przedmioty oddane do użytkowania, a będące na wyposażeniu domków wczasowicze ponoszą pełną odpowiedzialność materialną.
 4. Szkody powstałe z winy wczasowiczów rozliczamy na miejscu.
 5. Obiekt Hotelowy nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w domkach przedmioty wartościowe i pieniądze. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku. Nie ponosimy odpowiedzialności za rzeczy pozostawione poza domkiem, w tym na tarasie.
 6. Cisza nocna w godzinach od 23.00 do 6.00 rano.
 7. Osoby zakłócające spokój i porządek mogą być usunięte bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania.
 8. Na terenie obiektu zabronione jest:
  1. zakłócanie spokoju i wypoczynku, w tym odtwarzanie głośnej muzyki,
  2. palenie ognisk w miejscu do tego nie przeznaczonym,
  3. nieprzyzwoite, wulgarne zachowania,
  4. zabrania się wystawiania mebli poza obręb werandy,
  5. zaśmiecania i zabrudzanie ośrodka.
 9. W domkach zabrania się gotowania. Używania kuchenek mikrofalowych i kuchenek elektrycznych oraz grzałek itp.
 10. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia Obiektu Hotelowego bez zwrotu kosztów.
 11. Osoby nie będące Wczasowiczami Obiektu Hotelowego, a przebywające w nim po godz. 22:00 zobowiązane są do jego opuszczenia. Ewentualny dłuższy pobyt winien zostać zgłoszony właścicielom lub pracownikom recepcji.
 12. Nie zezwalamy na pobyt na terenie obiektu zwierząt domowych.
 13. Parkowanie wyłącznie na miejscach parkingowych wyznaczonych do tego celu lub w miejscach wskazanych przez właścicieli lub pracowników recepcji. Parking obiektu jest bezpłatny, niestrzeżony, brama zamykana na noc w godz. 23.00 – 6.00. Ewentualne przyjazdy lub wyjazdy w godzinach 23.00-6.00 należy zgłaszać pracownikom recepcji do godz. 22.00.
 14. Właściciel Obiektu Hotelowego nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione na terenie ośrodka pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.
 15. W przypadku zgubienia klucza do domku, gość zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia się do recepcji w celu wymiany zamka i uiszczenia opłaty w wysokości 40 zł.
 16. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w Obiekcie Hotelowym dozwolony pod opieką osób dorosłych.
 17. Na terenie Obiektu Hotelowego obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km/h.
 18. Osoba rozpalająca grilla lub ognisko zobowiązana jest do nadzorowania go podczas palenia.
 19. Zadatek wpłacony na poczet rezerwacji przepada w momencie odwołania rezerwacji przez Wczasowicza, w przypadku odwołania przyjazdu w okresie 14 dni przed planowanym przyjazdem.
 20. Zakaz palenia papierosów w domkach.
 21. Zabrania się malowania, pisania , zostawiania śladów na ścianach po komarach czy innych zwierzętach , drzwiach domków.
 22. Zabrania się wycierania obuwia i podłogi ręcznikami lub stopkami.