Atrakcje

Dolina Bugu zachwyca pięknem przyrody, kojącą ciszą i bogatą historią. Przyjedź i zobacz miejsce, w który stykają się dwie kultury i tworzą dzięki temu wyjątkową atmosferę. To tutaj żyją ze sobą dwie religie: rzymsko-katolicka i prawosławna. Wspaniałe obiekty sakralne, posiadłości należące niegdyś do rodu Sapiehów i historie, o których opowie profesjonalny przewodnik.

2

Rwące rzeki Bugu

Gdyby za dopływ uznać rzekę, która do momentu połączenia z inną ma inną długość, Bug byłby dzisiaj Wisłą. Ma jednak nieujarzmioną naturę i zasługuje na specjalną uwagę. Bug jest rzeką naturalną, o zmiennym korycie i silnie wygiętych meandrach. Towarzyszą jej starorzecza zwane bużyskami, a otaczają bujne łąki i bajecznie zielone pastwiska. Natura stworzyła tutaj niezwykle romantyczne warunki — wysokie brzegi sprawdzają się jako miejsca widokowe, z których rozpościera się pejzaż Doliny Bugu, dzielonej na stronę polską i ukraińską. Bug leży na obszarze chronionym — Dołhobyczowskim i Nadbużańskim. Bug to rzeka pełna życia i wyjątkowych mieszkańców — przy odrobinie szczęścia spotkasz bobry, wydry, bociana czy czaplę siwą.

Natura 2000

Dolina Bugu to raj dla ornitologów 🙂 Zaobserwowano tutaj co najmniej 22 gatunki ptaków wymienianych w załączniku I Dyrektywy Ptasiej, a 9 z nich zostało wpisanych do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt. Do lęgów przystępuje tu przynajmniej 1% krajowej populacji: błotniaka łąkowego, bociana białego, derkacza, dzięcioła białogrzbietego, rybitwy białowąsej, rybitwy czarnej, rybitwy białoskrzydłej, zimorodka, piskliwca, krwawodzioba i rycyka. Ostoję zasiedla również ponad 5% krajowej populacji brzegówki, czyli ponad 10 tys. par. Ponadto zaobserwowano tutaj 8 gatunków ptaków migrujących wpisanych do załącznika I Dyrektywy Ptasiej. Stwierdzono w nim również wysokie zagęszczenia bąka, błotniaka stawowego, podróżniczka i jarzębatki

30
6

Nadbużański Obszar Chronionego Krajobrazu

Na jego obszarze występuje ponad 100 gatunków flory, spośród których 3 wpisano do Polskiej Czerwonej Księgi Roślin. Zwróć uwagę na rośliny, może je rozpoznasz — kosaciec bezlistny, wisienka karłowata oraz żmijowiec czerwony.

Kodeń

odległość 0,5 km

Kostomłoty

odległość 8,5 km

Jabłeczna

odległość 15 km

Romanów

odległość 34 km

Włodawą

odległość 43 km

Janów Podlaski

odległość 55 km

Sobibór

odległość 60 km

Poleski Park Narodowy

odległość 82 km

Grabarka

odległość 104 km

Mielnik

odległość 107 km