Wyrusz szlakiem cudownych zabytków!

Dolina Bugu zachwyca pięknem przyrody, kojącą ciszą i bogatą historią. Przyjedź i zobacz miejsce, w który stykają się dwie kultury i tworzą dzięki temu wyjątkową atmosferę. To tutaj żyją ze sobą dwie religie: rzymsko-katolicka i prawosławna. Wspaniałe obiekty sakralne, posiadłości należące niegdyś do rodu Sapiehów i historie, o których opowie profesjonalny przewodnik.

mapka

U nas, na Wschodzie…


Rwące rzeki Bugu

Gdyby za dopływ uznać rzekę, która do momentu połączenia z inną ma inną długość, Bug byłby dzisiaj Wisłą. Ma jednak nieujarzmioną naturę i zasługuje na specjalną uwagę. Bug jest rzeką naturalną, o zmiennym korycie i silnie wygiętych meandrach. Towarzyszą jej starorzecza zwane bużyskami, a otaczają bujne łąki i bajecznie zielone pastwiska. Natura stworzyła tutaj niezwykle romantyczne warunki — wysokie brzegi sprawdzają się jako miejsca widokowe, z których rozpościera się pejzaż Doliny Bugu, dzielonej na stronę polską i ukraińską. Bug leży na obszarze chronionym — Dołhobyczowskim i Nadbużańskim. Bug to rzeka pełna życia i wyjątkowych mieszkańców — przy odrobinie szczęścia spotkasz bobry, wydry, bociana czy czaplę siwą.

dolina
ptak

Natura 2000

Dolina Bugu to raj dla ornitologów :) Zaobserwowano tutaj co najmniej 22 gatunki ptaków wymienianych w załączniku I Dyrektywy Ptasiej, a 9 z nich zostało wpisanych do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt. Do lęgów przystępuje tu przynajmniej 1% krajowej populacji: błotniaka łąkowego, bociana białego, derkacza, dzięcioła białogrzbietego, rybitwy białowąsej, rybitwy czarnej, rybitwy białoskrzydłej, zimorodka, piskliwca, krwawodzioba i rycyka. Ostoję zasiedla również ponad 5% krajowej populacji brzegówki, czyli ponad 10 tys. par. Ponadto zaobserwowano tutaj 8 gatunków ptaków migrujących wpisanych do załącznika I Dyrektywy Ptasiej. Stwierdzono w nim również wysokie zagęszczenia bąka, błotniaka stawowego, podróżniczka i jarzębatki

Nadbużański Obszar Chronionego Krajobrazu

Na jego obszarze występuje ponad 100 gatunków flory, spośród których 3 wpisano do Polskiej Czerwonej Księgi Roślin. Zwróć uwagę na rośliny, może je rozpoznasz — kosaciec bezlistny, wisienka karłowata oraz żmijowiec czerwony.

okolica-kwiatki

Inne

Bieg Sapiehów http://biegsapiehow.nadbugiem.pl/
Stadnina koni Jan Podlaski http://www.janow.arabians.pl/